est | eng | rus

Markee Kinnisvara

Valige teema
Nõustamine

Millal soovitame kasutada nõustamise teenust?

Soovitame Teil kasutada nõustamise teenust juhul, kui Teie kinnisvara müügiprotsessiga on seotud probleemid, mille lahendamisest sõltub müügi võimalikkus ja -tähtaeg, müügilt teenitav tulu jmt. Tasuline nõustamisteenus on üldisest konsultatsiooniteenusest (viimane on esimesel korral kõigile tasuta) põhjalikum ning pakub kliendile kinnisvaraspetsialisti teadmisi. 

Mida sisaldab nõustamise teenus?

- Kliendi probleemiga tutvumine ja hinnangu andmine, kas saame klienti reaalselt aidata.
- Kliendi probleemile lahenduse leidmine kaasates selleks vajadusel erinevate spetsialistide konsultatsioone. Vajadusel eraldi lahenduskava (näiteks äriplaan) väljatöötamine.
- Kliendi põhjalik nõustamine ja lahenduse selgitamine, jooksvatele küsimustele vastamine.
 
Tüüpilisemad küsimused, mille puhul nõustamise teenust tellitakse, on järgmised: 

- lepingute sõlmimine
- pärimised ja testamendid
- maade erastamine
- objektide kinnistamine
- kaasomanikud, õigusjärgsed omanikud

 
Kinnisvara otsing
hind
hind m² hind